Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

Święto pieczonego ziemniaka

Utworzono dnia 30.09.2021

REGULAMIN AKCJI

Spotkania pt. „Dzień Pieczonego Ziemniaka ”

zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielbarku, Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku, Gminną Bibliotekę Publiczną Filia w Przeździęku Wielkim

w terminie 08.10.2021r.
na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Przeździęku Wielkim i placu przy GBP Filia w Przeździęku Wielkim.

Spotkanie „Dzień Pieczonego Ziemniaka” skierowane jest do dzieci i młodzieży
 z terenu Gminy Wielbark, które zostanie przeprowadzone na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Przeździęku Wielkim i placu przy GBP Filia w Przeździęku Wielkim.

 

Niniejszy regulamin został przedstawiony wszystkim uczestnikom spotkania .
Harmonogram spotkania został przekazany rodzicom/opiekunom dzieci.                               
Każdy rodzic/opiekun prawny wyraża na piśmie zgodę na udział dziecka w „Dniu Pieczonego Ziemniaka”
Organizatorzy zobowiązują się do zapewnia uczestnikom spotkania należytej opieki.
Opiekunowie spotkania  dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo
w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
W czasie spotkania uczestnicy przebywają pod opieką opiekunów.
Dzieci w wieku przedszkolnym przebywają pod opieką rodzica lub opiekuna.

7. Uczestnictwo w spotkaniu  jest równoważne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika w ramach działań promocyjnych (sprawozdania, informacje do prasy, strony internetowe itp.) dotyczących „Dnia Pieczonego Ziemniaka” .

8.Uczestnicy  spotkania  zobowiązani są:

- wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez  

    Organizatorów (opiekunów),

    - zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany- zabrania się samowolnego         opuszczania miejsca zajęć,

- przestrzegać zasad poruszania się po drogach i bezpieczeństwa   przeciwpożarowego,

- informować opiekunów o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać   życiu lub zdrowiu uczestników ,

- zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia,

- dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa,

- kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,

- bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania   narkotyków oraz innych środków odurzających,

- przestrzegać ramowego programu dnia,

- brać udział w realizacji programu ,

- szanować mienie, pomoce dydaktyczne.

9.W przypadku naruszenia przez uczestnika regulaminu „Dnia Pieczonego Ziemniaka”  zawiadamia się jego rodziców/prawnych opiekunów.  Rodzice/prawni opiekunowie    zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka . W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem regulaminu  kosztami    obciążeni są rodzice/prawni opiekunowie.

 

10.Rodzice/opiekunowi prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca

   zbiórki i z powrotem.

11.W przypadku samodzielnego przyjścia dziecka na spotkanie  i powrotu dziecka do domu
 ze spotkania jego rodzice są zobowiązani wyrazić zgodę na druku pn. „Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w spotkaniu „Dzień Pieczonego Ziemniaka” przekazanym przez Organizatorów .Na tym samym druku należy zaznaczyć na jakie czynniki dziecko jest uczulone. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
w przypadku wystąpienia uczulenia na dany produkt, na sierść zwierząt, materiały plastyczne, środki dezynfekujące  itp., o którym nie poinformowano Organizatorów spotkania.

12.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania   Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku o ewentualnej niemożności uczestniczenia dziecka w zajęciach.

13. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika spotkania  odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

14.Uczestnictwo w „Dniu Pieczonego Ziemniaka jest bezpłatny.

15.Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją „Dnia Pieczonego Ziemniaka” nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po w/w spotkaniu. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej ze spotkaniem. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dotarcie i powrót uczestnika  na i z miejsca zajęć w ramach „Dnia Pieczonego Ziemniaka”

17. Regulamin” może ulec zmianie.

Święto pieczonego ziemniaka

Utworzono dnia 30.09.2021, 11:55

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 13

W tym miesiącu: 50

W poprzednim miesiącu: 47

Wszystkich: 1558

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny