Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gbp-wielbark.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https: http://gbp-wielbark.naszabiblioteka.com/ spełnia wymagania w 100 %.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Niska Ewa - Bibliotekarz, adres poczty elektronicznej gbp_wielbark@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 621 80 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku - ul. Władysława Jagiełły 8, 12-160 Wielbark

 • Budynek należący do Gminy Wielbark usytuowany jest w centrum miasta, posiada dwie kondygnacje z czego jedną częściowo zajmuje Biblioteka.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Władysława Jagiełły.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane.
 • W budynku nie ma windy.
 • W przypadku potrzeby załatwienia spraw pracownicy wychodzą do obsługi osoby potrzebującej.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W pobliżu budynku nie ma parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Z uwagi na nieprzystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych udostępniamy dla naszych czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów

Telefonicznie: +48 89 621 80 05

Mailowo: gbp_wielbark@wp.pl

 • Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczyć książki z serii „Duże Litery”.
 • Nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


2. Filia Biblioteczna w Przeździęku Wielkim - Przeździęk Wielki 18, 12-160 Przeździęk Wielki

 • Lokal Filii bibliotecznej należący do Gminy Wielbark mieści się na parterze piętrowego budynku.
 • Do pomieszczenia prowadzi jedno wejście od strony ulicy.
 • Do wejścia głównego prowadzą zarówno schody, jak i podest umożliwiający wjazd wózkom inwalidzkim.
 • Drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane.
 • W budynku nie ma windy.
 • W przypadku potrzeby załatwienia spraw pracownicy wychodzą do obsługi osoby potrzebującej.
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do pomieszczenia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W pobliżu nie ma parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Alternatywny sposób wypożyczania zbiorów dla Czytelników

Telefonicznie: +48 89 513 24 54

Mailowo: gbp_wielbark@wp.pl

 • Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczyć książki z serii „Duże Litery”.
 • Nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny