Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

Konkurs Bożonarodzeniowy

Utworzono dnia 16.11.2021

 Regulamin konkursu plastycznego

„Nowa okładka książki w klimacie Bożonarodzeniowym”

 

1. Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku.

 

2. Cele konkursu:

 • zachęcenie uczestników do prezentowania swoich plastycznych talentów,
 • wspieranie działań, kreatywności i możliwości twórczych,
 • kultywowanie tradycji świątecznych,
 • rozwijanie poczucia smaku i estetyki,
 • promocja działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku,
 • budowanie łączności czytelników z biblioteką,
 • zachęcenie do czytania książek.

 

3. Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest dla mieszkańców Gminy Wielbark (zarówno dzieci, jak i dorosłych):

 • kategoria I – do 6 roku życia
 • kategoria II – od 7 do 11 roku życia
 • kategoria III – od 12 do 17 roku życia
 • kategoria IV – powyżej 18 roku życia

4. Tematyka prac konkursowych:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie własnego projektu okładki do książki w klimacie Bożonarodzeniowym wypożyczonej z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku lub Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim.

 

5. Terminy:

 • prace należy złożyć do 2 grudnia 2021 r. (czwartek)
 • rozstrzygnięcie konkursu: 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek).

 

6. Miejsce składania prac konkursowych:

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku, adres: ul. Jagiełły 8, 12-160 Wielbark.

 

7. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać 1 ilustrację do wybranej książki wypożyczonej z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku w formacie A4, w dowolnej technice,
 • jeden uczestnik może dostarczyć lub nadesłać na konkurs 1 pracę,
 • zgłoszenie projektu na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własnoręcznie wykonana, nienagradzana w innych konkursach i nie była wcześniej prezentowana,
 • każdy projekt powinien być opatrzony metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu kontaktowego uczestnika lub opiekuna prawnego (faktycznego) uczestnika niepełnoletniego.
 • prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu (szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych opisane zostały w pkt. 12 Regulaminu).

 

9. Kryteria oceny prac:

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów:

 • realizacja tematu konkursu,
 • oryginalne pomysły i jasność przekazu,
 • wrażenia artystyczne,
 • estetyka i staranność wykonania

 

10. Zakończenie konkursu:

 • laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora,
 • o sposobie podziału nagród decyduje Jury konkursu,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu,
 • nagrodzona zostanie jedna osoba z każdej kategorii wiekowej,
 • prace konkursowe zastaną zaprezentowane na: Facebooku GBP oraz stronie internetowej https://gbp-wielbark.naszabiblioteka.com/,
 • nagrody należy odebrać osobiście/za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w terminie wskazanym przez Organizatora.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku praw autorskich do celów promocji.

 

11. Uwagi końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu,
 • uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
 • dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku tel.: 896218005 oraz Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim tel.: 895132454
 • Konkurs organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku.

 

12. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku, ul. Władysława Jagiełły 8, 12-160 Wielbark, NIP 7451730081, tel. 89 6218005.
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@idpo.pl, infolinia: +48511793443. Funkcję DPO/IOD pełni Tomasz Trzciałkowski.
 3. Dane osobowe wymienione w pkt. 7 Regulaminu przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników w mediach społecznościowych (fanpage) oraz na stronie WWW organizatora.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane w imieniu administratora danych, m.in. świadczące usługi prawne, audytowe, informatyczne.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a następnie przez okres wskazany w przepisach archiwalnych obowiązujących administratora danych.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 13

W tym miesiącu: 51

W poprzednim miesiącu: 47

Wszystkich: 1559

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny